<![CDATA[תפירת מניסקוס בברך]]> http://knees.co.il/?CategoryID=258  ]]> Sat, 23 Nov 2013 17:40:34 -0200 תפירת מיניסקוס לעומת כריתת מניסקוסhttp://knees.co.il/?CategoryID=258&ArticleID=256ארטרוסקופיה ברך מהווה את פתרון השכיח ביותר לטיפול בקרע של מיניסקוס. במקרים רבים אין מנוס אלא לכרות בארטרוסקופיה את החלק הקרוע של המיניסקוס, ובכך למנוע את המשך הסבל של החולה, ולצמצם את הנזק שנגרם ועלול להיגרם לברך במהלך השנים הבאות. אך במקרים המתאימים, קיימת גם אפשרות לתפור את הקרע במיניסקוס, ומירב הסיכויים שמצב הברך יחזור לקדמותו, עד כדי כך שהקרע במיניסקוס כאילו לא קרה.]]>Sat, 23 Nov 2013 17:39:26 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=258&ArticleID=256לאיזה חולים מתאימה תפירת קרע במניסקוס?http://knees.co.il/?CategoryID=258&ArticleID=257החולים המתאימים לתפירה של קרע במיניסקוס הם אנשים צעירים, בד"כ בקבוצת גיל העשרה, עד סוף גיל העשרים, שסובלים מקרע טרי של מיניסקוס, אשר אינו מנתק לגמרי את החלק הקרוע של המיניסקוס ממקומו, כשעדיין יש אספקת דם מהקופסית לאיזור הקרע. אבחנה מהירה וביצוע ארטרוסקופיה בשלב מוקדם, הינה תנאי מוקדם להצלחת תפירת המניסקוס.]]>Sat, 23 Nov 2013 17:40:34 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=258&ArticleID=257