<![CDATA[נזקי גוף]]> http://knees.co.il/?CategoryID=215  ]]> Tue, 20 Aug 2013 12:21:50 -0200 היקף הייצוג בתביעות לנזקי גוףhttp://knees.co.il/?CategoryID=215&ArticleID=186המשרד מייצג נפגעי תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית, נכי צה"ל, ובתביעות לתגמולי ביטוח. בנוסף מייצג המשרד תובעים של גמלאות מסוגים שונים מהמוסד לביטוח הלאומי וממשרד הביטחון. למשרד ניסיון רב בהליכים הכרוכים בתביעות נגד הביטוח הלאומי, ונגד משרד הביטחון, לרבות בפני בהליכים ועדות רפואיות, ועדות ערר רפואיות, בתי דין לעבודה, וועדות ערעור שיפוטיות. המשרד קשור בעבודתו עם רופאים מומחים בתחומי הרפואה השונים, שמאים, אקטוארים ועוד.]]>Wed, 14 Aug 2013 14:41:50 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=215&ArticleID=186נפגעי תאונות דרכיםhttp://knees.co.il/?CategoryID=215&ArticleID=187ככלל, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מטיל את חובת פיצוי הנפגעים, על נהג הרכב וחברת הביטוח שלו. על פי חוק זה, אחריות הנתבעים בתביעות פיצויים של נפגעי גוף בתאונת דרכים, היא מוחלטת. כפועל יוצא, השאלה מי היה האחראי לקרות התאונה, אינה רלוונטית במשפט המתנהל לפי חוק זה. ]]>Wed, 14 Aug 2013 15:44:04 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=215&ArticleID=187ביטוח לאומיhttp://knees.co.il/?CategoryID=215&ArticleID=189המוסד לביטוח לאומי הוא גוף הפועל מכוחו של חוק ביטוח לאומי. מטרתו של המוסד לביטוח לאומי הוא הבטחת הכנסה לצרכיו הבסיסיים של אותם אלה שנקלעו למצוקה, מי מחמת תאונה בעבודה, מי מחמת מחלה קשה ומי מסיבות אחרות. בשל חוסר ידע מקצועי וניסיון, התובעים בכוחות עצמם גימלה מהביטוח הלאומי לא יודעים מה מצפה להם בועדה הרפואית אליה הם מוזמנים לבדיקה, והם נכנסים לחדרי הבדיקה של רופאים מומחים של הביטוח הלאומי, כשהם לא מוכנים. ]]>Tue, 20 Aug 2013 12:21:50 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=215&ArticleID=189תביעות נגד משרד הבטחוןhttp://knees.co.il/?CategoryID=215&ArticleID=191משרדנו מטפל בתביעותיהם של חיילים, שוטרים, אנשי שב"כ, אנשי מוסד וסוהרים, בתביעות נגד קצין התגמולים באגף השיקום של משרד הביטחון, לשם קבלת הכרה במצבם הבריאותי ככזה שנגרם, או הוחמר, בזמן ועקב שירותם. המשרד מייצג את הנפגעים לא רק לצורך הכרה בפגיעותיהם, אלא גם לשם קביעת אחוזי נכות המתאימים למצבם התיפקודי, וזאת בפני הועדות הרפואיות ובתי המשפט בכל הארץ. ]]>Mon, 01 Nov 2010 15:13:21 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=215&ArticleID=191רשלנות רפואיתhttp://knees.co.il/?CategoryID=215&ArticleID=188רשלנות רפואית פירושה מתן שירותים רפואיים, תוך סטייה מרמת הזהירות והמיומנות הסבירים של הרופא המטפל. דיני הרשלנות בישראל, מאפשרים פיצוי גם כאשר למזיק לא הייתה כוונה לפגוע. להבחנה זו יש משמעות רבה בדיון בענייני רפואה, היות וההנחה היא שמטרת הרופא הרשלן הייתה לסייע לחולה, ולא להזיק לו. ]]>Fri, 12 Jul 2013 09:07:13 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=215&ArticleID=188