<![CDATA[החלפת פרק ירך]]> http://knees.co.il/?CategoryID=208  ]]> Tue, 23 Feb 2016 13:17:58 -0200 מי זקוק להחלפת פרק ירך?http://knees.co.il/?CategoryID=208&ArticleID=150הסיבה העיקרית לניתוח החלפת מפרק הירך היא כאב הנגרם לחולה עקב הרס של המפרק, על רקע שחיקת הסחוס המפרקי (אוסטאוארטריטיס). בישראל מבוצעים מידי שנה אלפי ניתוחי החלפת פרק הירך, ואצל רובם המכריע של החולים בהצלחה. לאחר שיקום ופיזיותרפיה, נהנה החולה מהקלה משמעותית בכאב בעת הנעת הירך, ומיכולת שימוש טובה יותר במפרק הירך בחיי היום יום.]]>Tue, 23 Feb 2016 13:17:58 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=208&ArticleID=150הגישות הניתוחיות להחלפת מפרק פרק ירך- הטכניקה החדשנית בגישה הקדמיתhttp://knees.co.il/?CategoryID=208&ArticleID=151קיימות מספר גישות ניתוחיות לביצוע ניתוח של החלפת פרק ירך, והכוונה היא לאופן הגישה של המנתחת אל פרק הירך הפגוע, שאותו יש להחליף במשתל מלאכותי. הגישה החדשנית ביותר היא הגישה הניתוחית הקדמית למפרק הירך. התוצאה של הגישה הניתוחית הקדמית היא פחות כאבים לחולה לאחר הניתוח, החלמה מהירה וקלה יותר, תהליך שיקומי מהיר יותר לאחר החלפת המפרק, פחות צליעה של החולה לאחר הניתוח, הקטנת הצורך בהגבהת הרגל שלעיתים מתקצרת בניתוח שבוצע בשיטה מסורתית, ומפרק ירך מלאכותי יציב יותר עם פחות סיכון לתזוזה בעתיד. ]]>Tue, 23 Feb 2016 13:14:12 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=208&ArticleID=151מי מתאים לעבור ניתוח החלפת מפרק הירך בגישה הקדמית?http://knees.co.il/?CategoryID=208&ArticleID=152חלק לא מבוטל מהחולים הסובלים מהרס של מפרק הירך לנוכח שחיקת הסחוס המפרקי (אוסטאוארטריטיס), ימצאו מתאימים לניתוח החלפת מפרק הירך בגישה הקדמית החדשנית. על מנת לקבוע את הגישה הניתוחית המתאימה לכל חולה וחולה, יש צורך לבדוק את החולה בדיקה יסודית, ולעיין בצילומי ההדמיה העדכניים שבוצעו. ]]>Tue, 23 Feb 2016 13:16:27 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=208&ArticleID=152