<![CDATA[ארטרוסקופיה ברך]]> http://knees.co.il/?CategoryID=194
 
]]>
Sat, 23 Nov 2013 17:36:21 -0200 ארטרוסקופיה ברך- קרע במיניסקוס וסיבות אחרותhttp://knees.co.il/?CategoryID=194&ArticleID=113ניתוחים ארטרוסקופיים של של הברך מתבצעים בשל מגוון של סיבות, כשהשכיחות ה ביותר הן קרע במיניסקוס, כאבי ברכיים, מים בברך, להוצאת גוף חפשי בברך שהתנתק ממקומו, קרע ברצועה בברך, או לטיפול בפגיעה של בסחוס בשל הברך. לעיתים רחוקות יותר, הניתוח מטפל גם בפריקות או תת- נקיעות של הפיקה (הפטלה). ]]>Sat, 23 Nov 2013 17:30:50 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=194&ArticleID=113על קרע במיניסקוס וארטרוסקופיה ברךhttp://knees.co.il/?CategoryID=194&ArticleID=179הטיפול בקרע במיניסקוס בברך הינו בניתוח ארטרוסקופיה של הברך. באופן טיפוסי, ולאחר תהליך הרדמה, מתבצע בעור בקדמת הברך חתך זעיר באורכו מילימטרים ספורים בלבד. דרך החתך הזעיר מוחדרת לאזור הפגוע מצלמה פייבר-אופטית בקוטר ובאורך של קשית שתייה לערך. מצלמה זעירה זו מורכבת מעדשות זעירות וממערכת תאורה המבוססת על סיבים אופטיים, שמאירים ומגדילים את התצוגה של המיניסקוס הפגוע בברך. ]]>Sat, 23 Nov 2013 17:36:21 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=194&ArticleID=179הכנה טרום ניתוחית לארטרוסקופיה ברךhttp://knees.co.il/?CategoryID=194&ArticleID=114תחילה מבוצעת בדיקה כללית, הכוללת היסטוריה של החולה והתרופות שהוא מקבל. בדיקה זו מתבצעת בדרך כלל על ידי הרופא המרדים שיבצע את הרדמת החולה במהלך הניתוח עצמו. מומלץ להקפיד על רחצה של הגוף בערב הניתוח ולפני הארטרוסקופיה, וביום הניתוח מבוצע גילוח של הברך המנותחת.]]>Wed, 31 Mar 2010 12:42:32 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=194&ArticleID=114הטיפול לאחר ארטרוסקופיה ברךhttp://knees.co.il/?CategoryID=194&ArticleID=115לכשיתעורר החולה מההרדמה לאחר ארטרוסקופיה ברך, תהייה כבר חבישה מרופדת סביב הברך, שיש להשאירה במקום ולא להרטיבה משך היומיים הראשונים. בשל החתכים הזעירים שלא נתפרו על מנת לאפשר לנוזל המיוחד להתנקז מהברך, תיתכן הופעת דימום על פני החבישה. תופעה זו הינה שכיחה ואינה צריכה לעורר תחושה לא נוחה אצל החולה. רצוי במקרה כזה להניח שקית קרח סביב הברך ולהוסיף חבישה.]]>Wed, 31 Mar 2010 12:45:47 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=194&ArticleID=115הימנעות מזיהום הברךhttp://knees.co.il/?CategoryID=194&ArticleID=116בשל האחוז הקטן ביותר של סיכון זיהומי, ועקב חוסר יכולת של מתן אנטיביוטיקה לפני הניתוח על מנת להעלים את הסיכון לחלוטין, אין כל צורך במתן אנטיביוטיקה טרום- ניתוחית. ]]>Wed, 31 Mar 2010 12:48:46 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=194&ArticleID=116חוזרים לחיים פעיליםhttp://knees.co.il/?CategoryID=194&ArticleID=118לאחר הניתוח מומלץ למטופל לחזור באופן מיידי להליכה בדריכה מלאה על הרגל המנותחת, תוך הפעלת עומס רגיל על הרגל כבר ביום הניתוח, וללא עזרת קביים. מומלץ גם למטופל להתחיל מיד בהפעלה עצמית של הברך למירב טווחי התנועה, במהירות המרבית שניתן. ]]>Sat, 20 Mar 2010 17:49:02 -0200http://knees.co.il/?CategoryID=194&ArticleID=118