דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על קטגוריות ניתוחיות
קטגוריות ניתוחיות
דלג על Banners
Banners
זימון תור
דלג על Banners
Banners

email marketing

הסכם שימוש


כל המידע הכלול באתר זה, לרבות כל המידע הנחזה להיות רפואי, ניתן כמידע כללי בלבד, והוא אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לייעוץ רפואי או לבדיקה וטיפול רפואיים הולמים. על חולים להתייעץ עם רופא מומחה, המכיר את ההיסטוריה הרפואית שלהם, על מנת למצוא עבורם ולהמליץ בפניהם על דרך טיפולית המתאימה למחלתם.
ד"ר סוזנה הורוביץ תשתדל לענות לשאלות של חולים שתשלחנה אליה בדוא"ל ו/או באמצעות הפורום באתר, ותשתדל להשיב לשאלות של פונים המבקשים לקבל טיפול במרפאתה. עם זאת, ד"ר סוזנה הורוביץ תוכל לתת תשובות לפניות שישלחו אליה בדוא"ל באופן מוגבל בלבד, עקב העדר תוצאות בדיקה קלינית הולמת ו/או בדיקות מעבדה ו/או בדיקות הדמיה.
התכנים באתר זה הם תכנים כלליים בלבד, והם ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לנתוניו/מחלתו/צרכיו של כל אדם ואדם. המשתמש באתר מוותר מראש ובאופן גורף על כל טענה כלפי בעלת האתר, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ד"ר סוזנה הורוביץ בגין תכונות של התכנים, תוכנם, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש. השימוש באתר זה ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר זה ובכל תוכן הכלול בו, הינם של ד"ר סוזנה הורוביץ, או של צד שלישי, שהרשה לד"ר סוזנה הורוביץ להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מד"ר סוזנה הורוביץ או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שתינתן.

דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
כל המידע הכלול באתר זה, הנחזה רפואי או אחר, ניתן כמידע כללי בלבד, והוא אינו מהווה ייעוץ רפואי ו/או תחליף לייעוץ רפואי.
All the information on this site is provided as general information only, and it is not a medical advise
השימוש באתר בהתאם להסכם שימוש.
The use of this site is according to these terms
כל הזכויות שמורות © דר' סוזנה הורוביץ
מגדל מרכז ויצמן | קומה 14 | רח' ויצמן 14 תל אביב-מיקוד 64239
טל: 6347038 03 :Tel| פקס: 9571206 09 :Fax
clinic@knees.co.il
עבור לתוכן העמוד